PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

1. Phạm vi giao hàng: Tỉnh Thanh Hóa bao gồm:

  • Thành phố Thanh Hóa bao gồm khu vực Thành Phố
  • Các Tuyến huyên bao gồm khi vực Huyện, Thị Trấn trong tỉnh

2. Quy định thời gian giao hàng:

  • Nhà phân phối: phục vụ giao hàng 7  trong tuần (cả ngày Lễ, Tết)
  • Đại lý: phục vụ giao hàng 7 ngày trong tuần ( cả ngày Lễ, Tết)

3. Quy định phí giao hàng:

  • Đơn hàng 2 bình trở xuống: phí giao hàng 5,000đ/ bình
  • Đơn hàng 3 bình trở lên: giao hàng miễn phí